Veikla

Ką mes darome?

•  Vedame praktinius kvalifikacijos tobulinimo mokymus specialistams, dirbantiems švietimo, neformaliojo ugdymo, socialinės integracijos, sveikatos, kultūros ir viešojo administravimo srityse;

•  Vedame grupinius asmeninio augimo, savęs pažinimo ir saviraiškos seminarus;

•  Rengiame neformaliojo ugdymo (mokymo ir mokymosi) programas, praktinio darbo metodikas ir socialinės integracijos projektus;

•  Kuriame neformaliojo ugdymo priemones, skirtas vaikams, jaunimui ir suaugusiems, specialiųjų ir kitų poreikių turintiems asmenims bei socialinėms grupėms;

•  Konsultuojame rengiant paraiškas ES finansinei paramai gauti pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ ir Mokymosi visą gyvenimą programą („Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“ ir „Comenius“ programos) ir rengiant Europos socialinio fondo finansuojamas socialinės integracijos programas;

•  Organizuojame kompetentingų socialinių mokslų specialistų darbo grupes, siekiant įvertinti švietimo, neformaliojo ugdymo programas, socialinius projektus ir praktinio darbo metodikas.